Easy flossing

Profizikal easy flossing

Easy flossing je terapeutska tehnika primene elastične gumene trake (band) koja deluje na površinu kože visokom kohezionom silom. Na taj način deluje na krvotok i senzomotorički sistem i ima pozitivan uticaj na autonomne reparativne mehanizme u telu.

Primenom Easy flossing tehnike i aplikovanjem band-a stvara se na velikoj površini kompresija, koja se zadržava par minuta. U tom periodu terapeut primenjuje različite manuelne tehnike zavisno od indikacije, i zajedno sa pacijentom izvode se aktivni ili pasivni pokreti, koji imaju za posledicu:
• ubrzavanje krvotoka i metabolizma tkiva
• smanjenje bola
• povećanje pokretljivosti
• regeneraciju tkiva

Nakon nekoliko minuta traka-band se skida i primećuje se povećan obim pokreta i smanjenje bola. Nakon mehaničke kompresije snažno se povećava krvotok i apsorpcija nagomilanih metaboličkih produkta iz tkiva.

Sama terapija je jednostavna za primenu, kratko traje I daje momentalne efekte što umnogome pomaže bržem i potpunijem oporavku nakon povrede.