Ergon tehnika

Profizikal ergon tehnika

Ergon tehnika je inovativni IASTM terapijski pristup za tretman neuromuskuloskeletnih patologija, kombinacijom statičke i dinamičke manipulacije fascije i mekih tkiva sa specijalnim kliničkim alatom.

Ergon tehnika mekih tkiva se aplikuje na specifičnim tačkama tkivne restrikcije i fascijalne adhezije kroz fascijalni meridijan. Kada se oni oslobode, popravlja se funkcija u nekoliko tretmana. Svrha primene Ergon tehnike jeste da se otkriju mesta adhezije, poveća lokalna perfuzija, smanji mišićna napetost i bol.

Kada je u pItanju procena stanja tkiva, postoji značajna prednost korišćenjem ovih instrumenata, u poređenju sa korišćenjem samo ruku.