Kineziterapija

Profizikal kineziterapija

Kineziterapija (terapija pokretom) predstavlja osnovni deo rehabilitacionog procesa. U našem centru, kineziterapija se sprovodi individualno, u zavisnosti od opšteg stanja organizma. Najčešće je kombinujemo sa drugim procedurama u cilju dobijanja najboljih rezultata u što kraćem roku. Kako kineziterapija ne aktivira samo mišiće već i centralni nervni i kardiovaskularni sistem, tako služi kod poboljšanja stanja kao što su: bolesti srca i krvnih sudova, kao i bolesti disajnih organa i neuroloških bolesti. Koristi se kod oporavka od sportskih povreda jer ubrzava ponovno vraćanje u kondiciju. Ostale vrste vežbi su prilagođene samim bolestima, pa tako imamo: vežbe za lumbalni sindrom, cervikalni sindrom, vežbe za sve tipove preloma, vežbe za kifozu i skoliozu, vežbe za oblikovanje ravnih stopala (kao i druge vrste korektivnih vežbi).

PNF tehnika

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je koncept lečenja zasnovan na korišćenju svih mogućih potencijala čoveka, kako zdravog bića, tako i čoveka sa poteškoćama.

Osnovni princip rada je korisćenje: eksteroceptivnih stimulusa (lumbrikalni hvat terapeuta, precizna i jasna govorna komanda i vidna tj. feedback informacija pacijenta) i proprioceprivnih stimulusa - korišćenjem otpora kao načina dobijanja mišićne kontrakcije. 

PNF je bezbolna metoda. U njoj terapeut ne procenjuje šta pacijent ne može, već se fokusira na ono što može i radi na tome da se to razvija, sve u cilju povratka funkcije. Terapeut maksimalno sarađuje sa pacijentom, mora biti potpuno posvećen njemu i to stvara osećaj sigurnosti kod pacijenta. Reč je uvek o individulanom radu terapeuta sa pacijentom.